درباره ما
ماهانسفر (مس)، شرکت ارائه دهنده راهکار تخصصی گردشگری در حوزه رویدادها و مدیریت سفرهای کاری می باشد. مجموعهی ماهانسفر با تکیه بر تجربه، تخصص و چشم انداز قرار گرفتن در میان ده مهره اصلی عرضه کننده مشاوره، مدیریت و ارائه خدمات مسافرتی در بازار ایران، فعالیت جدید خود را آغاز نموده است. مس، با بیش از دو دهه تجربه در این صنعت توانسته با پر کردن خلاء در ارائه کیفی خدمات گردشگری در ایران مطابق استانداردهای روز جهان گام بردارد. هدف اصلی مس در بازنگری رسالت خود، تکیه بر تیم متخصص و کارآمد میباشد. در همین راستا متخصصین این سازمان با بررسی اولویتها، اهداف و الگوهای سفر، بهترین پیشنهادات را منطبق با نیاز مخاطبین و با کیفیتی برتر ارائه مینمایند. بدین سبب رسالت مس عرضه راه حل جامع به بازار خدمات مسافرتی با تکیه بر تجارب حرفهای و خلاقیت تعریف شده است. وعده اصلی مس، پایبندی به حضوری همگام و همراه در مسیر برآوردن نیازهای کارفرما، کارمندان و جامعه است لذا این مهم از وجوه تمایز این برند با سایر رقبا میباشد. در دنیای امروز که سرعت پیشرفت علم رو به افزایش است، مس، متعهد به همگامی با علم و فن آوری روز و تجهیز متخصصین این مجموعه به دانش گردشگری شده است. تجربه، نظم، کیفیت برتر و متفاوت و هم چنین پویایی مضاعف در ارائه خدمات توسط بهترین متخصصین آموزش دیده از ابزار اصلی مس برای جلب اعتماد و رضایت مشتریان است.
ماهان سفر؛ همراه و همگام